Restaurant "ZAFO"

Посетете ни

RSS 2.0

Риби

Скорпид 300гр. ………………………………………………………………7.20лв.

Пъстърва 350гр. …………………………………………………………….8.90 лв.

Лаврак350гр. ………………………………………………………………..16.80лв.

Ципура350гр………………………………………………………………….16.80лв.

Сафрид 300гр. ………………………………………………………………..6.80лв.